Privacypolicy

Privacypolicy

Bijgewerkt op 2021-06-11

Mr. Webdesign (“wij”, “onze” of “ons”) zet zich in om uw privacy te beschermen. Dit privacybeleid legt uit hoe uw persoonlijke informatie wordt verzameld, gebruikt en bekendgemaakt door Mr. Webdesign.

Dit privacybeleid is van toepassing op onze website en de bijbehorende subdomeinen (gezamenlijk onze “Service”) naast onze applicatie, Mr. Webdesign. Door onze Service te openen of te gebruiken, geeft u aan dat u onze verzameling, opslag, gebruik en openbaarmaking van uw persoonlijke informatie zoals beschreven in dit Privacybeleid en onze Servicevoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt.

Definities en belangrijkste termen

Om de zaken in dit privacybeleid zo duidelijk mogelijk uit te leggen, wordt elke keer dat naar een van deze termen wordt verwezen, strikt gedefinieerd als:

 • Cookie: kleine hoeveelheid gegevens gegenereerd door een website en opgeslagen door uw webbrowser. Het wordt gebruikt om uw browser te identificeren, analyses te bieden en informatie over u te onthouden, zoals uw taalvoorkeur of inloggegevens.
 • Bedrijf: wanneer in dit beleid ‘Bedrijf’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’ wordt genoemd, verwijst dit naar de heer Webdesign, Vrieslantlaan 6, 3526 AA, Utrecht die verantwoordelijk is voor uw informatie onder dit privacybeleid.
 • Land: waar Mr. Webdesign of de eigenaren/oprichters van Mr. Webdesign gevestigd zijn, in dit geval is NL
 • Klant: verwijst naar het bedrijf, de organisatie of de persoon die zich aanmeldt om de Mr. Webdesign Service te gebruiken om de relaties met uw consumenten te beheren of dienstgebruikers.
 • Apparaat: elk apparaat met internetverbinding zoals een telefoon, tablet, computer of elk ander apparaat dat kan worden gebruikt om Mr. Webdesign te bezoeken en de diensten te gebruiken.
 • IP-adres: elk apparaat dat met internet is verbonden, krijgt een nummer toegewezen dat bekend staat als een IP-adres (Internet Protocol). Deze nummers worden meestal toegewezen in geografische blokken. Een IP-adres kan vaak worden gebruikt om de locatie te identificeren van waaruit een apparaat verbinding maakt met internet.
 • Personeel: verwijst naar die personen die in dienst zijn van Mr. Webdesign of onder contract staan ​​om namens een van de partijen een dienst te verrichten.
 • Persoonsgegevens: alle informatie die direct, indirect of in verband met andere informatie – inclusief een persoonlijk identificatienummer – de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maakt.
 • Dienst: verwijst naar de dienst geleverd door Mr. Webdesign zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op dit platform.
 • Dienst van derden: verwijst naar adverteerders, wedstrijdsponsors, promotie- en marketingpartners en anderen die onze inhoud leveren of van wie we denken dat producten of diensten u interesseren.
 • Website: de site van Mr. Webdesign, die toegankelijk is via deze URL: https://mrwebdesign.nl
 • U: een persoon of entiteit die bij Mr. Webdesign is geregistreerd om de Diensten te gebruiken.

Welke informatie verzamelen we?

Wij verzamelen informatie van u wanneer u onze website bezoekt, zich registreert op onze site, een bestelling plaatst, zich abonneert op onze nieuwsbrief, reageert op een enquête of een formulier invult.

 • Naam / gebruikersnaam
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • Postadressen

Hoe gebruiken we de informatie die we verzamelen?

Alle informatie die we van u verzamelen, kan op een van de volgende manieren worden gebruikt:

 • Om uw ervaring te personaliseren (uw informatie helpt ons om beter te reageren op uw individuele behoeften)
 • Om onze website te verbeteren (we streven er voortdurend naar om ons websiteaanbod te verbeteren op basis van de informatie en feedback die we van u ontvangen)
 • Om de klantenservice te verbeteren (uw informatie helpt ons om effectiever te reageren op uw klantenserviceverzoeken en ondersteuningsbehoeften)
 • Om transacties te verwerken
 • Om een ​​wedstrijd, promotie, enquête of andere sitefunctie te beheren
 • Om periodieke e-mails te verzenden

Wanneer gebruikt Mr. Webdesign eindgebruikersinformatie van derden?

Mr. Webdesign verzamelt Eindgebruikersgegevens die nodig zijn om de Mr. Webdesign-services aan onze klanten te leveren.

Eindgebruikers kunnen ons vrijwillig informatie verstrekken die ze op sociale media-websites beschikbaar hebben gesteld. Als u ons dergelijke informatie verstrekt, kunnen we openbaar beschikbare informatie verzamelen van de sociale-mediawebsites die u hebt aangegeven. U kunt bepalen hoeveel van uw informatie sociale media-websites openbaar maken door deze websites te bezoeken en uw privacy-instellingen te wijzigen.

Wanneer gebruikt Mr. Webdesign klantgegevens van derden?

We ontvangen bepaalde informatie van de derde partijen wanneer u contact met ons opneemt. Wanneer u bijvoorbeeld uw e-mailadres aan ons verstrekt om interesse te tonen om klant van Mr. Webdesign te worden, ontvangen we informatie van een derde partij die geautomatiseerde fraudedetectiediensten levert aan Mr. Webdesign. We verzamelen ook af en toe informatie die openbaar beschikbaar wordt gemaakt op sociale-mediawebsites. U kunt bepalen hoeveel van uw informatie sociale media-websites openbaar maken door deze websites te bezoeken en uw privacy-instellingen te wijzigen.

Delen we de informatie die we verzamelen met derden?

We kunnen de informatie die we verzamelen, zowel persoonlijk als niet-persoonlijk, delen met derden zoals adverteerders, sponsors van wedstrijden, promotie- en marketingpartners en anderen die onze inhoud leveren of van wie we denken dat producten of diensten u interesseren. We kunnen deze ook delen met onze huidige en toekomstige gelieerde bedrijven en zakenpartners, en als we betrokken zijn bij een fusie, verkoop van activa of andere zakelijke reorganisatie, kunnen we uw persoonlijke en niet-persoonlijke informatie ook delen of overdragen aan onze opvolgers in -interesse.

We kunnen vertrouwde externe serviceproviders inschakelen om functies uit te voeren en diensten aan ons te verlenen, zoals het hosten en onderhouden van onze servers en de website, databaseopslag en -beheer, e-mailbeheer, opslagmarketing, creditcardverwerking, klantenservice en het uitvoeren van bestellingen voor producten en diensten die u via de website kunt kopen. We zullen waarschijnlijk uw persoonlijke informatie, en mogelijk enkele niet-persoonlijke informatie, delen met deze derde partijen om hen in staat te stellen deze diensten voor ons en voor u uit te voeren.

We kunnen delen van onze logbestandgegevens, inclusief IP-adressen, voor analysedoeleinden delen met derden zoals webanalysepartners, applicatieontwikkelaars en advertentienetwerken. Als uw IP-adres wordt gedeeld, kan dit worden gebruikt om de algemene locatie en andere technische gegevens te schatten, zoals de verbindingssnelheid, of u de website op een gedeelde locatie hebt bezocht en het type apparaat dat is gebruikt om de website te bezoeken. Ze kunnen informatie verzamelen over onze advertenties en wat u op de website ziet en vervolgens controle, onderzoek en rapportage voor ons en onze adverteerders bieden. We kunnen ook persoonlijke en niet-persoonlijke informatie over u bekendmaken aan overheids- of wetshandhavingsfunctionarissen of particuliere partijen, aangezien we, naar eigen goeddunken, noodzakelijk of gepast achten om te reageren op claims, juridische procedures (inclusief dagvaardingen), om onze rechten en belangen of die van een derde partij, de veiligheid van het publiek of een persoon, om illegale, onethische of wettelijk vervolgbare activiteiten te voorkomen of te stoppen, of om anderszins te voldoen aan toepasselijke gerechtelijke bevelen, wetten, regels en voorschriften.

Waar en wanneer wordt informatie verzameld van klanten en eindgebruikers?

Mr. Webdesign verzamelt persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt. We kunnen ook persoonlijke informatie over u ontvangen van derden zoals hierboven beschreven.

Hoe gebruiken we uw e-mailadres?

Door uw e-mailadres op deze website in te voeren, gaat u ermee akkoord e-mails van ons te ontvangen. U kunt uw deelname aan een van deze e-maillijsten op elk moment annuleren door op de opt-out-link of een andere afmeldoptie te klikken die in de betreffende e-mail is opgenomen. We sturen alleen e-mails naar mensen die ons hebben gemachtigd om contact met hen op te nemen, hetzij rechtstreeks, hetzij via een derde partij. We sturen geen ongevraagde commerciële e-mails, omdat we net zo’n hekel hebben aan spam als jij. Door uw e-mailadres in te voeren, stemt u er ook mee in dat wij uw e-mailadres mogen gebruiken voor het targeten van klanten op sites zoals Facebook, waar we aangepaste advertenties weergeven aan specifieke mensen die zich hebben aangemeld om berichten van ons te ontvangen. E-mailadressen die alleen via de pagina voor het verwerken van bestellingen worden ingediend, worden uitsluitend gebruikt om u informatie en updates met betrekking tot uw bestelling te sturen. Als u ons dezelfde e-mail echter via een andere methode hebt verstrekt, kunnen we deze gebruiken voor elk van de doeleinden die in dit Beleid worden vermeld. Opmerking: als u zich op enig moment wilt afmelden voor het ontvangen van toekomstige e-mails, geven we onder aan elke e-mail gedetailleerde instructies voor afmelden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw informatie alleen zolang we deze nodig hebben om Mr. Webdesign aan u te verstrekken en om de in dit beleid beschreven doeleinden te vervullen. Dit geldt ook voor iedereen met wie wij uw gegevens delen en die namens ons diensten verlenen. Wanneer we uw informatie niet langer hoeven te gebruiken en het niet nodig is voor ons om deze te bewaren om te voldoen aan onze wettelijke of regelgevende verplichtingen, zullen we deze ofwel uit onze systemen verwijderen of deze depersonaliseren zodat we u niet kunnen identificeren.

Hoe beschermen we uw informatie?

We implementeren verschillende beveiligingsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te behouden wanneer u een bestelling plaatst of uw persoonlijke gegevens invoert, verzendt of opent. Wij bieden het gebruik van een beveiligde server aan. Alle verstrekte gevoelige informatie/kredietinformatie wordt verzonden via Secure Socket Layer (SSL)-technologie en vervolgens versleuteld in de database van onze betalingsgatewayproviders, die alleen toegankelijk is voor degenen die geautoriseerd zijn met speciale toegangsrechten tot dergelijke systemen, en die de informatie vertrouwelijk moeten houden. Na een transactie worden uw privégegevens (creditcards, burgerservicenummers, financiële gegevens, enz.) nooit bewaard. We kunnen echter niet de absolute veiligheid garanderen of garanderen van informatie die u naar Mr. Webdesign verzendt of garanderen dat uw informatie op de Service niet kan worden geopend, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd door een inbreuk op een van onze fysieke, technische, of beheersmaatregelen.

Kunnen mijn gegevens worden overgedragen naar andere landen?

Mr. Webdesign is opgericht in NL. Informatie verzameld via onze website, door directe interactie met u of door gebruik te maken van onze hulpdiensten kan van tijd tot tijd worden overgedragen aan onze kantoren of personeel, of aan derden, overal ter wereld, en kan overal in de wereld, inclusief landen die mogelijk geen wetten van algemene toepasselijkheid hebben die het gebruik en de overdracht van dergelijke gegevens regelen. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, stemt u, door gebruik te maken van een van de bovenstaande, vrijwillig in met de grensoverschrijdende overdracht en hosting van dergelijke informatie.

Is de informatie die wordt verzameld via de Mr. Webdesign Service veilig?

We nemen voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van uw informatie te beschermen. We hebben fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures om te helpen bij het beschermen, voorkomen van ongeoorloofde toegang, het handhaven van gegevensbeveiliging en het correct gebruiken van uw informatie. Noch mensen noch beveiligingssystemen zijn echter onfeilbaar, inclusief versleutelingssystemen. Bovendien kunnen mensen opzettelijke misdaden begaan, fouten maken of beleid niet volgen. Daarom kunnen we, hoewel we redelijke inspanningen leveren om uw persoonlijke informatie te beschermen, de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Als de toepasselijke wetgeving een niet-afwijsbare plicht oplegt om uw persoonlijke informatie te beschermen, gaat u ermee akkoord dat opzettelijk wangedrag de maatstaf zal zijn die wordt gebruikt om onze naleving van die plicht te meten.

Kan ik mijn gegevens bijwerken of corrigeren?

De rechten die u heeft om updates of correcties aan te vragen in de informatie die Mr. Webdesign verzamelt, zijn afhankelijk van uw relatie met Mr. Webdesign. Personeel kan hun informatie bijwerken of corrigeren zoals beschreven in ons interne werkgelegenheidsbeleid van het bedrijf.

Klanten hebben het recht om de beperking van bepaald gebruik en openbaarmaking van persoonlijk identificeerbare informatie als volgt aan te vragen. U kunt contact met ons opnemen om (1) uw persoonlijk identificeerbare informatie bij te werken of te corrigeren, (2) uw voorkeuren te wijzigen met betrekking tot communicatie en andere informatie die u van ons ontvangt, of (3) de persoonlijk identificeerbare informatie die over u op onze systemen (onder voorbehoud van de volgende paragraaf), door uw account te annuleren. Dergelijke updates, correcties, wijzigingen en verwijderingen hebben geen effect op andere informatie die we bewaren, of informatie die we aan derden hebben verstrekt in overeenstemming met dit privacybeleid voorafgaand aan een dergelijke update, correctie, wijziging of verwijdering. Om uw privacy en veiligheid te beschermen, kunnen we redelijke stappen ondernemen (zoals het aanvragen van een uniek wachtwoord) om uw identiteit te verifiëren voordat we u profieltoegang verlenen of correcties aanbrengen. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw unieke wachtwoord en accountgegevens.

U dient zich ervan bewust te zijn dat het technologisch niet mogelijk is om elke registratie van de informatie die u ons heeft verstrekt uit ons systeem te verwijderen. De noodzaak om een ​​back-up van onze systemen te maken om informatie te beschermen tegen onopzettelijk verlies, betekent dat er een kopie van uw informatie kan bestaan ​​in een niet-uitwisbare vorm die voor ons moeilijk of onmogelijk te vinden is. Onmiddellijk na ontvangst van uw verzoek zal alle persoonlijke informatie die is opgeslagen in databases die we actief gebruiken, en andere gemakkelijk doorzoekbare media worden bijgewerkt, gecorrigeerd, gewijzigd of verwijderd, indien van toepassing, zo snel als en voor zover redelijkerwijs en technisch haalbaar.

Als u een eindgebruiker bent en informatie die we over u hebben wilt bijwerken, verwijderen of ontvangen, kunt u dit doen door contact op te nemen met de organisatie waarvan u klant bent.

Personeel

Als u een werknemer of sollicitant van Mr. Webdesign bent, verzamelen wij informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt. We gebruiken de verzamelde informatie voor Human Resources-doeleinden om voordelen aan werknemers te beheren en sollicitanten te screenen.

U kunt contact met ons opnemen om (1) uw informatie bij te werken of te corrigeren, (2) uw voorkeuren te wijzigen met betrekking tot communicatie en andere informatie die u van ons ontvangt, of (3) een overzicht te ontvangen van de informatie die wij over u hebben. Dergelijke updates, correcties, wijzigingen en verwijderingen hebben geen effect op andere informatie die we bewaren, of informatie die we aan derden hebben verstrekt in overeenstemming met dit privacybeleid voorafgaand aan een dergelijke update, correctie, wijziging of verwijdering.

Verkoop van bedrijf

We behouden ons het recht voor om informatie over te dragen aan een derde partij in het geval van een verkoop, fusie of andere overdracht van alle of vrijwel alle activa van Mr. Webdesign of een van zijn zakelijke filialen (zoals hierin gedefinieerd), of dat deel van Mr. Webdesign of een van zijn Corporate Affiliates waarop de Service betrekking heeft, of in het geval dat we onze activiteiten stopzetten of een verzoekschrift indienen of een faillissementsaanvraag, reorganisatie of soortgelijke procedure tegen ons hebben ingediend, op voorwaarde dat de derde partij stemt ermee in zich te houden aan de voorwaarden van dit privacybeleid.

Gelieerde

ondernemingen We kunnen informatie (inclusief persoonlijke informatie) over u bekendmaken aan onze Bedrijfsfilialen. Voor de doeleinden van dit Privacybeleid betekent “Corporate Affiliate” elke persoon of entiteit die direct of indirect controle heeft over, wordt gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke controle staat met Mr. Webdesign, hetzij door eigendom of anderszins. Alle informatie met betrekking tot u die wij aan onze Corporate Affiliates verstrekken, zal door die Corporate Affiliates worden behandeld in overeenstemming met de voorwaarden van dit privacybeleid.

Toepasselijk recht

Dit privacybeleid wordt beheerst door de wetten van NL, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake wetsconflicten. U stemt in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in verband met enige actie of geschil tussen de partijen onder of in verband met dit privacybeleid, behalve voor die personen die mogelijk rechten hebben om claims in te dienen onder het privacyschild of het Zwitsers-Amerikaanse kader.

De wetten van NL, met uitzondering van de conflicterende wettelijke regels, zijn van toepassing op deze Overeenkomst en uw gebruik van de website. Uw gebruik van de website kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, provinciale, nationale of internationale wetten.

Door Mr. Webdesign te gebruiken of rechtstreeks contact met ons op te nemen, geeft u aan dat u dit privacybeleid accepteert. Als u niet akkoord gaat met dit privacybeleid, mag u onze website niet gebruiken of onze diensten gebruiken. Voortgezet gebruik van de website, directe betrokkenheid bij ons, of na het plaatsen van wijzigingen in dit privacybeleid die geen significante invloed hebben op het gebruik of de openbaarmaking van uw persoonlijke informatie, betekent dat u deze wijzigingen accepteert.

Uw toestemming

We hebben ons privacybeleid bijgewerkt om u volledige transparantie te bieden over wat er wordt ingesteld wanneer u onze site bezoekt en hoe deze wordt gebruikt. Door onze website te gebruiken, een account te registreren of een aankoop te doen, stemt u hierbij in met ons privacybeleid en gaat u akkoord met de voorwaarden ervan.

Links naar andere websites

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de services. De Diensten kunnen links bevatten naar andere websites die niet beheerd of gecontroleerd worden door Mr. Webdesign. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid of meningen die op dergelijke websites worden geuit, en dergelijke websites worden door ons niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid of volledigheid. Houd er rekening mee dat wanneer u een link gebruikt om van de Services naar een andere website te gaan, ons Privacybeleid niet langer van kracht is. Uw browsen en interactie op een andere website, inclusief die met een link op ons platform, is onderworpen aan de eigen regels en het beleid van die website. Dergelijke derde partijen kunnen hun eigen cookies of andere methoden gebruiken om informatie over u te verzamelen.

Cookies

Mr. Webdesign gebruikt “Cookies” om de delen van onze website te identificeren die u hebt bezocht. Een cookie is een klein stukje gegevens dat door uw webbrowser op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om de prestaties en functionaliteit van onze website te verbeteren, maar zijn niet essentieel voor het gebruik ervan. Zonder deze cookies is het echter mogelijk dat bepaalde functies, zoals video’s, niet meer beschikbaar zijn of dat u bij elk bezoek aan de website uw inloggegevens moet invoeren, omdat we niet zouden kunnen onthouden dat u eerder had ingelogd. De meeste webbrowsers kunnen worden ingesteld om het gebruik van cookies uit te schakelen. Als u cookies uitschakelt, is het echter mogelijk dat u geen of helemaal geen toegang krijgt tot de functionaliteit van onze website. We plaatsen nooit persoonlijk identificeerbare informatie in cookies.

Cookies en soortgelijke technologieën blokkeren en uitschakelen

Waar u zich ook bevindt, u kunt uw browser ook instellen om cookies en soortgelijke technologieën te blokkeren, maar deze actie kan onze essentiële cookies blokkeren en ervoor zorgen dat onze website niet goed functioneert, en u kunt mogelijk niet volledig gebruik maken van al zijn functies en diensten. U moet zich er ook van bewust zijn dat u ook bepaalde opgeslagen informatie kunt verliezen (bijv. opgeslagen inloggegevens, sitevoorkeuren) als u cookies in uw browser blokkeert. Verschillende browsers stellen u verschillende bedieningselementen ter beschikking. Als u een cookie of categorie cookies uitschakelt, wordt de cookie niet uit uw browser verwijderd. U moet dit zelf doen vanuit uw browser. Bezoek het helpmenu van uw browser voor meer informatie.

Remarketingdiensten

We maken gebruik van remarketingdiensten. Wat is remarketing? In digitale marketing is remarketing (of retargeting) het aanbieden van advertenties op internet aan mensen die uw website al hebben bezocht. Hierdoor kan het lijken alsof uw bedrijf mensen op internet ‘volgt’ door advertenties weer te geven op de websites en platforms die ze het meest gebruiken.

Privacy van kinderen

We richten ons tot niemand onder de 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand onder de 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt , Gelieve ons te contacteren. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van iemand jonger dan 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, ondernemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in ons privacybeleid

We kunnen onze service en ons beleid wijzigen, en het kan zijn dat we wijzigingen in dit privacybeleid moeten aanbrengen, zodat ze onze service en ons beleid nauwkeurig weerspiegelen. Tenzij anders vereist door de wet, zullen we u op de hoogte stellen (bijvoorbeeld via onze Service) voordat we wijzigingen aanbrengen in dit Privacybeleid en u de kans geven om deze te bekijken voordat ze van kracht worden. Als u vervolgens de Service blijft gebruiken, bent u gebonden aan het bijgewerkte privacybeleid. Als u niet akkoord wilt gaan met dit of een bijgewerkt privacybeleid, kunt u uw account verwijderen.

Diensten van derden

We kunnen inhoud van derden weergeven, opnemen of beschikbaar stellen (inclusief gegevens, informatie, toepassingen en andere productservices) of koppelingen naar websites of diensten van derden (“Diensten van derden”) aanbieden.

U erkent en gaat ermee akkoord dat Mr. Webdesign niet verantwoordelijk is voor diensten van derden, met inbegrip van hun nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van het auteursrecht, wettigheid, fatsoen, kwaliteit of enig ander aspect daarvan. Mr. Webdesign aanvaardt en zal geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben jegens u of enige andere persoon of entiteit voor Diensten van derden.

Diensten van derden en koppelingen ernaar worden uitsluitend geleverd voor uw gemak en u opent en gebruikt ze geheel op eigen risico en onder voorbehoud van de algemene voorwaarden van dergelijke derden.

Facebook Pixel

Facebook Pixel is een analysetool waarmee u de effectiviteit van uw advertenties kunt meten door inzicht te krijgen in de acties die mensen op uw website ondernemen. U kunt de pixel gebruiken om: ervoor te zorgen dat uw advertenties aan de juiste mensen worden getoond. Facebook-pixel kan informatie van uw apparaat verzamelen wanneer u de service gebruikt. Facebook-pixel verzamelt informatie die wordt bewaard in overeenstemming met zijn privacybeleid

Trackingtechnologieën

 • Cookies
  We gebruiken cookies om de prestaties en functionaliteit van ons $platform te verbeteren, maar zijn niet essentieel voor het gebruik ervan. Zonder deze cookies is het echter mogelijk dat bepaalde functies, zoals video’s, niet meer beschikbaar zijn of dat u bij elk bezoek aan het $platform uw inloggegevens moet invoeren, omdat we niet zouden kunnen onthouden dat u eerder had ingelogd.

Informatie over de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

We kunnen informatie van u verzamelen en gebruiken als u uit de Europese Economische Ruimte (EER) komt, en in dit gedeelte van ons privacybeleid gaan we precies uitleggen hoe en waarom deze gegevens verzameld en hoe we deze gegevens beschermen tegen replicatie of verkeerd gebruik.

Wat is de AVG?

AVG is een EU-brede privacy- en gegevensbeschermingswet die regelt hoe de gegevens van EU-ingezetenen door bedrijven worden beschermd en de controle van EU-ingezetenen over hun persoonlijke gegevens verbetert.

De AVG is relevant voor elk wereldwijd opererend bedrijf en niet alleen voor in de EU gevestigde bedrijven en EU-inwoners. De gegevens van onze klanten zijn belangrijk, ongeacht waar ze zich bevinden. Daarom hebben we AVG-controles geïmplementeerd als onze basisstandaard voor al onze activiteiten wereldwijd.

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens die betrekking hebben op een identificeerbare of geïdentificeerde persoon. De AVG bestrijkt een breed spectrum aan informatie die op zichzelf of in combinatie met andere informatie kan worden gebruikt om een ​​persoon te identificeren. Persoonlijke gegevens gaan verder dan de naam of het e-mailadres van een persoon. Enkele voorbeelden zijn financiële informatie, politieke opvattingen, genetische gegevens, biometrische gegevens, IP-adressen, fysiek adres, seksuele geaardheid en etniciteit.

De gegevensbeschermingsbeginselen omvatten vereisten zoals:

 • Verzamelde persoonsgegevens moeten op een eerlijke, wettelijke en transparante manier worden verwerkt en mogen alleen worden gebruikt op een manier die een persoon redelijkerwijs mag verwachten.
 • Persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld om een ​​specifiek doel te bereiken en mogen alleen voor dat doel worden gebruikt. Organisaties moeten aangeven waarom ze de persoonsgegevens nodig hebben wanneer ze deze verzamelen.
 • Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig is om hun doel te bereiken.
 • Personen die onder de AVG vallen, hebben recht op toegang tot hun eigen persoonsgegevens. Ze kunnen ook een kopie van hun gegevens opvragen en hun gegevens bijwerken, verwijderen, beperken of verplaatsen naar een andere organisatie.

Waarom is de AVG belangrijk?

De AVG voegt een aantal nieuwe vereisten toe met betrekking tot hoe bedrijven de persoonlijke gegevens van individuen die zij verzamelen en verwerken, moeten beschermen. Het verhoogt ook de inzet voor naleving door de handhaving te verhogen en hogere boetes op te leggen voor overtredingen. Afgezien van deze feiten is het gewoon het juiste om te doen. Bij Mr. Webdesign zijn we er sterk van overtuigd dat uw gegevensprivacy erg belangrijk is en we hebben al solide beveiligings- en privacypraktijken die verder gaan dan de vereisten van deze nieuwe regelgeving.

Rechten van individuele betrokkenen – toegang tot, overdraagbaarheid en verwijdering

We doen er alles aan om onze klanten te helpen voldoen aan de vereisten voor de rechten van betrokkenen van de AVG. Mr. Webdesign verwerkt of bewaart alle persoonlijke gegevens bij volledig doorgelichte, DPA-conforme leveranciers. We bewaren alle gespreks- en persoonlijke gegevens maximaal 6 jaar, tenzij uw account wordt verwijderd. In dat geval verwijderen we alle gegevens in overeenstemming met onze Servicevoorwaarden en Privacybeleid, maar we zullen deze niet langer dan 60 dagen bewaren.

We zijn ons ervan bewust dat als u met EU-klanten werkt, u hen de mogelijkheid moet bieden om persoonlijke gegevens in te zien, bij te werken, op te halen en te verwijderen. We hebben je! Wij zijn vanaf het begin opgezet als selfservice en hebben u altijd toegang gegeven tot uw gegevens en uw klantgegevens. Ons klantenserviceteam staat voor u klaar om al uw vragen over het werken met de API te beantwoorden.

Contacteer ons

Aarzel niet om ons te contacteren indien u vragen heeft.

 • Via E-mail: hallo@mrwebdesign.nl
 • Via Telefoonnummer: +31 85 0043397
 • Via dit adres: Vrieslantlaan 6, 3526 AA, Utrecht